Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:39
-00:34:43
+00:38:18
6840 2172
K20 : 575
89 / 110
-00:14:02
+00:36:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii