Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:29
-00:33:41
+00:40:09
7692 2440
K20 : 801
254 / 289
-00:11:30
+00:33:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii