Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:00
-00:44:10
+00:29:40
5178 4076
M20 : 1030
38 / 61
-00:24:51
+00:20:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii