Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:04
-00:30:06
+00:43:44
8078 2685
K20 : 875
56 / 61
-00:10:47
+00:34:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii