Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:44
-00:39:26
+00:34:24
6519 1766
K20 : 564
120 / 152
-00:14:53
+00:33:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii