Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:26
-00:36:44
+00:37:06
7140 2123
K20 : 688
64 / 69
-00:12:36
+00:26:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii