Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:02
-00:38:08
+00:35:42
6833 1939
K20 : 617
125 / 152
-00:13:35
+00:34:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii