Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:12
-00:38:58
+00:34:52
6634 4803
M20 : 1200
211 / 289
-00:16:47
+00:28:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii