Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:15
-00:43:55
+00:29:55
5266 4131
M20 : 1050
118 / 204
-00:21:42
+00:21:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii