Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:05
-00:35:05
+00:38:45
7465 5161
M20 : 1288
243 / 289
-00:12:54
+00:32:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii