Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:19
-00:36:51
+00:36:59
7130 2118
K20 : 685
231 / 289
-00:14:40
+00:30:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii