Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:10
-00:39:00
+00:34:50
6629 1829
K30 : 885
298 / 386
-00:23:05
+00:31:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii