Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:28
-00:39:42
+00:34:08
6446 1727
K20 : 552
204 / 289
-00:17:31
+00:27:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii