Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:45
-00:39:34
+00:34:04
4914 1494
K30 : 604
164 / 212
-00:24:17
+00:30:06
01:08:50
-00:35:32
+00:37:29
6690 2091
K20 : 549
206 / 260
-00:26:49
+00:35:18
01:12:19
-00:19:40
+00:40:22
5801 2014
K25 : 456
214 / 227
-00:13:48
+00:35:45
01:10:28
-00:33:42
+00:40:08
7685 2435
K20 : 797
251 / 289
-00:11:31
+00:33:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii