Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:50
-00:42:20
+00:31:30
5746 1370
K20 : 432
42 / 61
-00:23:01
+00:22:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii