Piotr Hendel

Agora S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
00:54:12
-00:50:10
+00:22:51
2683 2342
M30 : 1026
1
126 / 360
-00:34:35
+00:21:55
01:01:11
-00:42:59
+00:30:51
5538 4269
M30 : 1894
2
275 / 413
-00:26:00
+00:27:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii