Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:17
-00:42:53
+00:30:57
5567 1284
K20 : 406
128 / 204
-00:20:40
+00:22:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii