Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:48
-00:35:22
+00:38:28
7422 5142
M20 : 1282
75 / 80
-00:10:46
+00:27:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii