Emilia Jurewicz

Przedszkole Językowe Bajkowa Kraina
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:05:14
-00:38:56
+00:34:54
6637 1832
K30 : 887
1
302 / 377
-00:29:26
+00:34:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii