Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:01
-00:32:09
+00:41:41
7867 2555
K20 : 838
269 / 289
-00:09:58
+00:35:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii