Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:27
-00:39:43
+00:34:07
6437 1720
K20 : 549
145 / 204
-00:17:30
+00:25:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii