Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:44
-00:40:26
+00:33:24
6223 4615
M40 : 1095
87 / 123
-00:24:55
+00:26:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii