Adrianna Biernacka

Wilanow Coffin Dodgers
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:53:06
-00:51:04
+00:22:46
2638 287
K20 : 93
2
21 / 61
-00:31:45
+00:13:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii