Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:51
-00:30:19
+00:43:31
8056 2670
K20 : 872
195 / 204
-00:08:06
+00:35:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii