Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:56
-00:37:14
+00:36:36
7059 4977
M20 : 1243
226 / 289
-00:15:03
+00:30:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii