Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:38
-00:37:32
+00:36:18
6980 2035
K20 : 657
109 / 126
-00:12:52
+00:33:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii