Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:17
-00:43:53
+00:29:57
5275 1138
K30 : 580
233 / 386
-00:27:58
+00:26:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii