Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:19
-00:33:51
+00:39:59
7650 5235
M30 : 2285
336 / 377
-00:24:21
+00:39:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii