Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:52
-00:29:07
+00:30:55
4599 1317
K30 : 304
213 / 311
-00:15:40
+00:26:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii