Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:38
-00:41:44
+00:31:17
5399 1389
K20 : 363
158 / 236
-00:20:33
+00:23:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii