Katarzyna Dworak

TKKF Non-Iron
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:53:22
-00:50:48
+00:23:02
2733 312
K30 : 160
2
105 / 356
-00:43:09
+00:14:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii