Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:17
-00:36:53
+00:36:57
7126 5009
M20 : 1256
62 / 69
-00:12:45
+00:26:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii