Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:47
-00:34:23
+00:39:27
7582 2381
K40 : 383
80 / 89
-00:17:08
+00:25:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii