Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:46
-00:15:13
+00:44:49
6049 2187
K35 : 458
262 / 268
-00:08:06
+00:44:49
01:06:24
-00:37:46
+00:36:04
6927 2000
K30 : 974
310 / 377
-00:28:16
+00:36:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii