Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:06
-00:43:04
+00:30:46
5507 1257
K20 : 397
176 / 289
-00:20:53
+00:24:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii