Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:02
-00:44:08
+00:29:42
5196 1110
K20 : 343
116 / 204
-00:21:55
+00:21:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii