Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:01
-00:44:09
+00:29:41
5184 1105
K20 : 339
251 / 403
-00:30:49
+00:28:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii