Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:57
-00:41:13
+00:32:37
6014 1500
K30 : 744
264 / 356
-00:33:34
+00:23:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii