Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:59
-00:41:11
+00:32:39
6021 1503
K40 : 229
52 / 74
-00:41:11
+00:19:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii