Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:59
-00:37:11
+00:36:39
7071 2089
K20 : 675
227 / 289
-00:15:00
+00:30:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii