Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:50
-00:40:20
+00:33:30
6253 1626
K30 : 803
246 / 350
-00:25:37
+00:25:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii