Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:44
-00:44:18
+00:35:02
6088 1871
K20 : 501
188 / 226
-00:19:32
+00:29:43
01:06:02
-00:38:20
+00:34:41
6170 1799
K20 : 477
189 / 236
-00:17:09
+00:26:47
01:14:32
-00:29:38
+00:44:12
8128 2716
K20 : 889
248 / 263
-00:12:31
+00:43:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii