Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:58
-00:40:24
+00:32:37
5715 1544
K40 : 302
203 / 270
-00:25:37
+00:25:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii