Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:46
-00:36:24
+00:37:26
7228 5058
M30 : 2213
325 / 386
-00:20:29
+00:33:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii