Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:26
-00:38:56
+00:34:05
6045 1733
K20 : 459
207 / 278
-00:30:15
+00:29:52
00:59:58
-00:44:12
+00:29:38
5164 1101
K20 : 337
157 / 278
-00:31:54
+00:23:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii