Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:19
-00:39:51
+00:33:59
6410 1707
K30 : 837
286 / 386
-00:23:56
+00:30:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii