Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:41
-00:39:29
+00:34:21
6503 1758
K20 : 559
207 / 289
-00:17:18
+00:27:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii