Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:57
-00:34:13
+00:39:37
7605 2396
K20 : 778
248 / 289
-00:12:02
+00:33:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii