Paulina Miszczak

Akademia Walki
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:08:28
-00:35:42
+00:38:08
7367 2248
K20 : 729
2
134 / 152
-00:11:09
+00:36:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii