Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:20
-00:43:50
+00:30:00
5293 4145
M20 : 1052
165 / 289
-00:21:39
+00:23:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii